» » حضور توربوسیل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

حضور توربوسیل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

شرکت توسعه فناوری و ساخت توربوسیل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی حضور فعالی داشت