» » خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

- اعزام کارشناس
- تشخیص و ریشه یابی علت خرابی
- ارائه پیشنهاد فنی
- تعمیر و تعویض قطعات معیوب
- تست و ارائه گارانتی معتبر از شرکت توربوسیل جهت کارایی مناسب

 

 

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal

خدمات تعمیرات مکانیکال سیل و Dry Gas Seal