» » Dry Gas Seal

Dry Gas Seal

Dry Gas Seal یا نشت بند گازی خشک تقریباً در تمامی کمپرسورهای سانتریفیوژ برای نشت بندی گاز در یک یا دو انتهای روتور کمپرسور (بسته به نوع کمپرسور) استفاده می شوند. با توجه به فشار کاری زیاد کمپرسورها و نشت بندی گاز، این نوع سیل از تکنولوژی بالایی برخوردار می باشد که شرکت توربوسیل امکان ساخت و تست استاتیکی و دینامیکی این سیل ها را در ایران دارا می باشد. امکانات این شرکت برای تست دینامیکی تا محدوده فشار 250 بار و 25.000 دور بر دقیقه می باشد که تقریباً بیش از 90 درصد Dry Gas Seal ها را شامل می شود.

 

Dry Gas Seal

Dry Gas Seal

Dry Gas Seal

Dry Gas Seal